TR - ENG


Kalite Politikası

Kalite Politikası

Doğal gaz ticaretinde alternatif bir kaynak olarak Azerbaycan doğal gazı ile müşterilerine hizmet sunan SOCAR Gaz; başarılı bir performans ve kalite odaklı bir yaklaşımla, doğal gaz piyasasında faaliyet göstermektedir.

Kesintisiz ve rekabetçi fiyat anlayışıyla, ulusal ve uluslararası normlara ve yasal şartlara uyum içinde çalışarak, müşteri istek ve beklentilerini karşılamak ilkesi ile hareket etmektedir.

SOCAR Gaz, aşağıdaki ilkeleri ise Kalite Politikası’nın birer yapı taşı olarak görmektedir:

• Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliği noktasında güvenilir bir kaynak olmak,
• İçinde bulunduğu topluma saygılı; çevreye ve doğal kaynaklara duyarlı bir hizmet anlayışı ile hareket etmek,
• Müşterileri ve tedarikçileri ile güvene dayalı iş birliği içinde çalışarak, verimliliğini arttırmak,
• Çalışanlarıyla birlikte benimsediği kalite anlayışı ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutabilmek,
• Doğal gaz operasyonlarını süreç odaklı bir yaklaşım ile yöneterek; yazılım alanındaki ilerlemeleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edip süreçlerinde kullanarak etkin ve verimli hizmet sunmak,
• “Çalışanların yetkinliğini artırmak, etkin bir eğitim politikası ile gerçekleşir” inancı ve sürekli eğitimler ile kişisel gelişimi sektörel gelişime dönüştürmek,
• Operasyonel, kişisel ve süreç odaklı yaklaşım ile Kalite Yönetim Sistemi’nde sürekli iyileştirme sağlamak,
• İş Sağlığı ve Güvenliği yasal şartlarına uyumlu çalışma ortamı ve süreçleri ile çalışanlarına ve paydaşlarına güvenilir bir ortam sunmaktır.

Sürekli gelişimi tüm faaliyetlerinde değişmez hedef kabul eden SOCAR Gaz; etik değerleri ön planda tutan, çalışanlarının memnuniyetine ve mutluluğuna önem veren, müşteri odaklı, kaliteyi benimseyen, güvenilir ve daima yenilikçi bir yaklaşım ile sektöre ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bir kuruluş olarak yer alacaktır.

Başta yöneticilerimiz olmak üzere, tüm çalışanlarımız Kalite Politikamızın ilkelerini uygulamak ve geliştirmekle yükümlüdür.